Έχει έκταση 140 στρεμμάτα και είναι απλωμένος σε όλο σχεδόν το φάσμα των αμπελοτοπίων της περιοχής της Νεμέας.

Τα αμπελοτόπια βρίσκονται στις τοποθεσίες Aχλαδιά-Κάτσενα-Κούτσι-Ντούρμιζα και σε όλα τα υψόμετρα.

Read More